Policy papers

Michał Pietkiewicz, Polska ustawa kosmiczna. Kilka postulatów de lege ferenda, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2023, nr 9, DOI: 10.53261/adastra20230906

Grzegorz Zygmunt Hellich, Polska ustawa kosmiczna. Kilka postulatów de lege ferenda, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2023, nr 9, DOI: 10.53261/adastra20230905

Dominika Skoczylas, Polska ustawa kosmiczna. Kilka postulatów de lege ferenda, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2023, nr 9, DOI: 10.53261/adastra20230904

Miłosława Zagłoba, Polska ustawa kosmiczna. Kilka postulatów de lege ferenda, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2023, nr 9, DOI: 10.53261/adastra20230903

Bartosz Smolik, Polska ustawa kosmiczna. Kilka postulatów de lege ferenda, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2023, nr 9, DOI: 10.53261/adastra20230902

Tomasz Noga, Polska ustawa kosmiczna. Kilka postulatów de lege ferenda, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2023, nr 9, DOI: 10.53261/adastra20230901

Katarzyna Malinowska. Mariusz T. Kłoda, Bartosz Malinowski, Kaja Hopej, Jakub H. Szlachetko, Małgorzata Polkowska, Zielona Księga Polskiego Prawa Kosmicznego. Rozdział 2. Definicje w obecnym prawie kosmicznym (analiza porównawcza) i propozycje rozwiązań dla Polskiego Prawa Kosmicznego, Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220407

Katarzyna Malinowska, Małgorzata Polkowska, Jakub H. Szlachetko, Kaja Hopej, Mariusz T. Kłoda, Bartosz Malinowski, Zielona Księga Polskiego Prawa Kosmicznego. Rozdział 1. Przedmiot regulacji ustawowej, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 3, DOI: 10.53261/adastra20220301