Prawa autorskie

W „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym” publikowane są jedynie te utwory, do których prawa posiada Wydawca. Warunkiem publikacji jest więc zawarcie umowy autorskiej, która jasno i precyzyjnie określa uprawnienia i obowiązki umawiających się Stron. Wzór umowy autorskiej znajduje się w załączeniu.