Numer 5/2022

Małgorzata Polkowska, Prawo kosmiczne. Kilka uwag tytułem wprowadzenia, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220507

Łukasz Wilczyński, Wpływ różnic kulturowych i stopnia zaawansowania technologicznego kraju w sektorze kosmicznym na postawy emocjonalne wobec komunikacji w sektorze kosmicznym na wybranych przykładach, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220506

Radosław Bielawski, Budowanie zdolności kosmicznych w zakresie obserwacji Ziemi – stan obecny oraz perspektywy rozwojowe, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220505

Patrycja Bałdyga, Marcin Jakubaszek, Monitorowanie promieniowania kosmicznego w przemyśle lotniczym, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220504

Mariusz T. Kłoda, Japońska ustawa o górnictwie kosmicznym. Przegląd regulacji, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220503

Le Thi Khanh Linh, Hoang Thao Anh, Tran Thi Dieu Ha, Nguyen Luu Lan Phuong, Le Thi Thuy Nhi, Space law in Vietnam: outer space policy, legal development and its future pathway, Ad Astra. Program badań nad astroplityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220502

Bartosz Malinowski, O lotach suborbitalnych, rakietowym biznesie i prawnej regulacji, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220501