dr Jakub H. Szlachetko

Redaktor naczelny

Z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista. Pełni funkcję prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata, specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna.

Jan Buławski

Redaktor ds. obsługi procesu wydawniczego

Absolwent kierunku prawo na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie doktorant na WPiA
UG. W swojej działalności naukowej zajmuje się prawem administracyjnym, prawem
morskim, a w szczególności morskim prawem administracyjnym.

Adam Labuhn

Redaktor ds. rozwoju partnerstwa

Student prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, przewodniczący Parlamentu Studentów WSAiB, prezes Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (członek-założyciel; inicjator utworzenia w 2018 r.) oraz członek Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WSAiB. Ponadto aktywny członek wielu organów uczelnianych, m.in. Senatu WSAiB, Rady Wydziału Prawa i Administracji WSAiB, czy Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia WSAiB. Działa również w organizacjach pozarządowych

dr Idalia Szul

Redaktor ds. umiędzynarodowienia czasopisma

Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Chinach (Zhonguan University of Economics and Law) i otrzymała tytuł Doctor of Law w specjalizacji Międzynarodowe Prawo Gospodarcze (IEL) oraz obroniła tezę „Prawne aspekty papierów wartościowych zdeponowanych na rachunku instytucji pośredniczącej w prawie UE” (tzw. intermidiated securities).

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, własności intelektualnej oraz nowych technologii. Brała udział w projektach dotyczących emisji aktywów opartych o technologię Blockchain (STO/ICO) oraz dotyczących gier komputerowych. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Adwokatów w Warszawie oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Miłosława Zagłoba

Redaktor ds. obsługi prawnej

Asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG.
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Radca prawny Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji
Certyfikowany menedżer projektów PRINCE 2® Practitioner.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie.

Redakcja tekstów i korekta

Małgorzata Sowa-Grajewska

Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego (filologia polska) oraz Wydziału Prawa i Administracji (prawo) Uniwersytetu Gdańskiego. Wyszkolona w opracowaniu redakcyjnym tekstu oraz copywritingu. Współpracując z Wydawnictwem UG, redaguje kwartalnik „Gdańskie Studia Prawnicze” oraz inne publikacje o tematyce prawnej. Na co dzień product manager w obrębie wyszukiwania i indeksowania aktów w systemie LEX – wydawanym przez Wolters Kluwer Polska.

Skład i łamanie

Katarzyna Leszczyńska