Etyka

Całe środowisko twórcze periodyku „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym” zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych w działalności wydawniczej, redakcyjnej i autorskiej. Niniejsza uwaga dotyczy zarówno Redaktora Naczelnego, członków Redakcji, członków Rady Naukowej, recenzentów, jak i autorów utworów przekazywanych do publikacji.

Standardy etyczne, o których mowa powyżej, zostały opracowane na podstawie rekomendacji COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji).