Wydawca

Wydawcą czasopisma jest Instytut Metropolitalny, obywatelski think tank specjalizujący się w problematyce wielkich miast. IM zaprosił do współpracy inne instytucje, tworząc wokół przedsięwzięcia konsorcjum naukowe. W skład konsorcjum wchodzą współwydawcy oraz inny partnerzy.

Ad Astra

Center for Space Policy and Law

Współwydawcy

Space Entrepreneurship Institute

 

Centrum Prawa Nowych Technologii

Uniwersytet Gdański

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni