Numer 4/2022

Tomasz Noga, Mariusz T. Kłoda,  Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220408

Katarzyna Malinowska. Mariusz T. Kłoda, Bartosz Malinowski, Kaja Hopej, Jakub H. Szlachetko, Małgorzata Polkowska, Zielona Księga Polskiego Prawa Kosmicznego. Rozdział 2. Definicje w obecnym prawie kosmicznym (analiza porównawcza) i propozycje rozwiązań dla Polskiego Prawa Kosmicznego, Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220407

Mariusz T. Kłoda, Udostępnienie informacji publicznej przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, Ad Astra. Program badań nad astropolltką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220406

Zdzisław Brodecki, Adam Labuhn, Powstanie Spartakusa na Marsie? Ad Astra. Program badań nad astropolitką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI:10.53261/adastra20220405

Bartosz Smolik, Kontekst kosmiczny konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Próba analizy politologiczno-strategicznej, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220404

Radosław Bielawski, Space strategies as an element of shaping national security, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220403

Mariusz T. Kłoda,  Polskie zasoby na orbicie geostacjonarnej i ich wykorzystanie na potrzeby bezpieczeństwa państwa, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220402

Katarzyna Malinowska, O polskim prawie kosmicznym i jego porządnym kształcie, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220401