Komitet Koordynacyjny

Komitet Koordynacyjny to organ doradczy, składający się z partnerów Fundacji, który stanowi forum współpracy z innymi interesariuszami sektora kosmicznego. W skład Komitetu wchodzą:

dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK

(Space Entrepreneurship Institute)
Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń kosmicznych. Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jej najnowsza książka dotyczy „Ubezpieczeń kosmicznych. Międzynarodowych aspektów prawnych” (Kluwer Law International, 2017). Obecnie prowadzi badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć w zakresie serwisowania na orbicie. Częsty prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w przemyśle kosmicznym”.

dr hab. Bartosz Smolik

(Mars Society Polska)
Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym zwłaszcza europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Osobnym przedmiotem jego zainteresowań jest również polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczącej europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych. Poza obszarem polityk kosmicznych jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z myślą polityczną i przywództwem politycznym, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych. Prywatnie wraz z dwoma kilkuletnimi synkami przejawia zainteresowanie kolejnictwem i motoryzacją.

dr Paweł Chyc

(Uczelnia Kwiatkowskiego)
Członek-założyciel Komisji Nauk Kosmicznych oddział PAN w Gdańsku oraz członek Komisji Prawa Morskiego oddział PAN w Gdańsku. Od roku 2018 prowadzi aktywne prace naukowe w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC). Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dotychczasowe badania naukowe związane były z Prawem Międzynarodowym Publicznym (w szczególności z Prawem Morza oraz Prawem Kosmicznym), Prawem Unii Europejskiej oraz z Prawem Własności Intelektualnej. Autor wielu publikacji.

mgr Kamil Muzyka

(Polska Fundacja Fantastyki Naukowej, Prawo i Kosmos - Prawo Kosmiczne)
Członek Zarządu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, współredaktor bloga Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne. Prawnik, doktorant, badacz stanu techniki, autor publikacji naukowych, prelegent konferencji naukowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego oraz Space Generation Advisory Council.

mgr inż. Adam Małagowski

(Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego)
Inżynier lotnictwa i kosmonautyki, specjalista ds. awioniki, układów sterowania i nawigacji, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Jest również zaangażowany w popularyzację wiedzy o technologiach kosmicznych wśród młodzieży. Członek Jury European Rover Challenge, członek Space Generation Advisory Council.