Zarząd

Zarząd Fundacji to organ wykonawczy. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji. Prowadzi działalność operacyjną. W skład Zarządu wchodzą:

dr hab. Jakub H. Szlachetko

Prezes Zarządu

Z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista. Pełni funkcję prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata, specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna.

Miłosława Zagłoba

Członek Zarządu

Asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG.
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Radca prawny Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji.
Certyfikowany menedżer projektów PRINCE 2® Practitioner.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie.