Lista Recenzentów

Jak dotychczas opracowania publikowane na łamach „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym” recenzowały następujące osoby:

 • prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni)
 • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK (Katedra Prawa Cywilnego, Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia Leona Koźmińskiego)
 • dr hab. Maciej Nyka, prof. UG (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj (Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademii Sztuki Wojennej)
 • dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Bartosz Smolik (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Mariusz Szyrski (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Magdalena Adamowicz (Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
 • dr Damian M. Bielicki (Department of Law, Faculty of Business and Social Sciences, School of Law, Social and Behavioural Sciences)
 • dr Paweł Chyc (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni)
 • dr Magdalena Konopacka (Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni)
 • dr Magdalena Łągiewska (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
 • dr Katarzyna Szlachetko (Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
 • dr Piotr Szudejko (dr Piotr Szudejko Kancelaria Radcy Prawnego)
 • dr Małgorzata Węgrzak (Katedra Praw Człowieka i Prawa Wolności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
 • mgr Mariusz T. Kłoda (Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)