Jakość naukowa

„Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym” to czasopismo stawiające na naukową jakość i rzetelność. Dlatego też każdy artykuł naukowy i komunikat podlega podwójnej i podwójnie anonimowej recenzji. Oznacza to, że:

  •  każdy artykuł naukowy i komunikat jest recenzowany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (lista recenzentów);
  •  relacja pomiędzy autorem a recenzentem jest anonimowa – w procesie wydawniczym zarówno autorzy, jak i recenzenci są anonimizowani, co wzmacnia bezstronność i obiektywizm weryfikacji każdego utworu.

Warunkiem publikacji artykułu naukowego lub komunikatu są zatem dwie pozytywne recenzje. W razie jednej negatywnej recenzji o weryfikację utworu proszony jest trzeci ekspert. Ostateczną decyzję w sprawie publikacji opracowania podejmuje redaktor naczelny.