Dostępność

„Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym” jest czasopismem bezpłatnym, wydawanym elektronicznie, online – poprzez stronę internetową, co wzmacnia dostępność do publikowanych utworów, czyni czasopismo w zasadzie otwartym i powszechnym. Dodatkowo każdorazowy numer jest:

  •  wysyłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Uczestników Konsorcjum Naukowego Ad Astra – jako newsletter;
  • notyfikowany w social media Konsorcjum Naukowego Ad Astra i wszystkich Wydawców (lista wydawców);
  • umieszczany w naukowych bazach i indeksach (lista baz i indeksów).