Wydawca

Wydawcą czasopisma jest Instytut Metropolitalny, obywatelski think tank specjalizujący się w problematyce wielkich miast. IM zaprosił do współpracy inne instytucje, tworząc wokół przedsięwzięcia konsorcjum naukowe. W skład konsorcjum wchodzą współwydawcy oraz inny partnerzy.

Współwydawcy

Konsorcjum Naukowe Ad Astra

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego