Artykuły

Paweł Mering, Wpływ sztucznej inteligencji na dyskryminację rasową, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 6, DOI: 10.53261/adastra20220602

Adam Bochentyn, Jakub H. Szachetko, Zdjęcia satelitarne jako dowód w postępowaniu przed organem i sądem administracyjnym, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 6, DOI: 10.53261/adastra20220601

Łukasz Wilczyński, Wpływ różnic kulturowych i stopnia zaawansowania technologicznego kraju w sektorze kosmicznym na postawy emocjonalne wobec komunikacji w sektorze kosmicznym na wybranych przykładach, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220506

Radosław Bielawski, Budowanie zdolności kosmicznych w zakresie obserwacji Ziemi – stan obecny oraz perspektywy rozwojowe, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220505

Mariusz T. Kłoda, Japońska ustawa o górnictwie kosmicznym. Przegląd regulacji, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220503

Le Thi Khanh Linh, Hoang Thao Anh, Tran Thi Dieu Ha, Nguyen Luu Lan Phuong, Le Thi Thuy Nhi, Space law in Vietnam: outer space policy, legal development and its future pathway, Ad Astra. Program badań nad astroplityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 5, DOI: 10.53261/adastra20220502

Zdzisław Brodecki, Adam Labuhn, Powstanie Spartakusa na Marsie? Ad Astra. Program badań nad astropolitką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI:10.53261/adastra20220405

Bartosz Smolik, Kontekst kosmiczny konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Próba analizy politologiczno-strategicznej, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220404

Radosław Bielawski, Space strategies as an element of shaping national security, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220403

Mariusz T. Kłoda,  Polskie zasoby na orbicie geostacjonarnej i ich wykorzystanie na potrzeby bezpieczeństwa państwa, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 4, DOI: 10.53261/adastra20220402

Grzegorz Węgrzyn, Czym jest życie? Czyli jeśli spotkamy nieznaną formę istnienia w kosmosie, to kiedy nazwiemy ją żywą istotą, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 3, DOI: 10.53261/adastra20220303

Małgorzata Polkowska, European Space policy regarding Space security and safety and role of SSA programme, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 3, DOI: 10.53261/adastra20220302

Adam Labuhn, Prawo w erze sztucznej inteligencji, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 2, DOI: 10.53261/adastra20210204

Jakub Kwiatkowski, Przyszłość handlu międzyplanetarnego. Przyczynek historiozoficzny, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 2, DOI: 10.53261/adastra20210203

Kamil Muzyka, Paragraphs for Space Shoggoths, Bush robots, and Dyson Trees – the legal complexity of manufacturing space objects using natural and artificial space resources, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 2, DOI: 10.53261/adastra20210202

Frans von der Dunk, Satellite communications law: The nexus of space and telecom law, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 1, DOI: 10.53261/adastra20210102