Uczestnicy

Trójmiejska inicjatywa kosmiczna adresowana jest do administracji, biznesu i nauki. Dopiero sprawna kooperacja w ramach tej triady może dać synergiczny efekt rozwojowy. Stąd też Uczestnikami „3city Space Hub” mogą być zarówno podmioty administracji publicznej, uczelnie, instytuty badawcze, centra transferu technologii, podmioty komercjalizujące wyniki badań, przedsiębiorstwa kosmiczne czy organizacje branżowe, które złożą stosowną deklarację (link do zakładki Przystąpienie). Na dzień dzisiejszy Uczestnikami „3city Space Hub” są:
 
Administracja:
 
 • Obszar Metropolitalny
 • Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • Univentum Lab
 • PICTEC
 

Biznes:

 • Olivia Bussines Centre
 • SYDRAL Polska Sp. z.o.o.
 • SIMPLE TM
 • Ośrodek badawczo-rozwojowy Centrum
 • Techniki Morskiej S.A.
 • Jakusz Spacetech Sp. z.o.o.
 • SpaceForest Sp. z o.o.

Uczestnicy:

 • Paweł Braun (Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości)
 • dr inż. Marek Chodnicki (Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska)
 • mgr Tomasz Chyrek (Kancelaria Radcy Prawnego)
 • mgr inż. Adam Dąbrowski (Engineering and Management of Space Systems, Politechnika Gdańska)
 • Mateusz Dyrda (Stowarzyszenie Robotyków SKALP)
 • inż. Julia Godlewska (wiceprezes ds. rozwoju biznesowego KN SimLE; członek projektu badawczego w Katedrze Chemii Fizycznej Politechniki Gdańskiej)
 • Grzegorz Głowacki (Jakusz Spacetech SP. Z.O.O.)
 • mgr Katarzyna Gronowska (Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Gdański)
 • mgr inż. Jakub Grabowski (Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • Monika Graczyk-Raczyńska (PICTEC)
 • inż. Marcin Jaskulski (Wydział Elektroniki i Automatyki, Politechnika Gdańska)
 • dr Krzysztof Kanawka (Blue Dot Solutions and Space3ac)
 • Tadeusz Kocman (SYDRAL Polska sp. z.o.o.)
 • Michał Korybut (Blue Dot Solutions)
 • Kuba Kiełbasiński (Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; członek ELSA Gdańsk)
 • dr Jakub Kwiatkowski (Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Uniwersytet Gdański)
 • Agnieszka Łasut (Smart Secure Networks)
 • dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski (Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska)
 • Sławomir Nichczyński (ekspert branży kosmicznej)
 • Marek Ostafil (Smart Secure Networks)
 • Jarosław Parzuchowski (Prezes Zarządu Interizon Pomorski Klaster ICT)
 • dr hab. Marcin Pawłowski (Rektor, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Politechnika Gdańska)
 • Monika Pochroń-Frankowska (Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej; pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w UE”)
 • dr Andrzej Poszewiecki (wiceprezes Zarządu Univentum Lab)
 • Aleksander Stanik (Smart Secure Networks)
 • Anna Suchorabska (Smart Secure Networks)
 • dr hab. Jakub Szlachetko (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
 • Norbert Szulc (not7CD.net)
 • Bogusław Wieczorek (Radca prawny; pełnomocnik Zarządu Olivia Business Centre ds. PR; członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)
 • inż. Wojciech Wysocki (członek projektu payloadu naukowego w KN SimLE; Engineering and Management of Space Systems, Politechnika Gdańska/Hochschule Bremen)