Inicjator

Instytut Metropolitalny jest niezależnym, obywatelskim think tankiem zajmującym się politykami miejskimi i metropolitalnymi. Główną osią działalności naukowo-badawczej, lobbingowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej są sprawy największych miast i ich obszarów funkcjonalnych.