Kontakt

Operatorem „3city Space Hub” jest Instytut Metropolitalny. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z p. Agnieszką Prusiewicz, dyrektorką Biura IM (biuro@im.edu.pl)