POWOŁANIE PERIODYKU

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Instytut Metropolitalny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, a także Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny zdecydowały się zawiązać konsorcjum naukowe w celu wspólnego prowadzenia periodyku pt.: „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”.

Niniejszy periodyk będzie miał charakter naukowy, elektroniczny i otwarty. Publikowane w nim będą rozważania mające postać artykułów oraz komunikatów. Całość będzie się ukazywała co kwartał w formie pliku PDF dostępnego, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat, dla wszystkich zainteresowanych tematyką kosmiczną.

Zapraszamy Państwa do współpracy, do publikacji własnych przemyśleń, do lektury periodyku!

dr Jakub H. Szlachetko

Redaktor Naczelny