Bezpłatność

„Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym” jest w całości finansowane przez Wydawców. Od autorów i użytkowników nie pobiega się żadnych opłat.