NABÓR ARTYKUŁÓW I KOMUNIKATÓW

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór artykułów i komunikatów do numeru 1 czasopisma. Termin upływa wraz z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Przyjmujemy, iż artykuł naukowy to opracowanie o objętości nie przekraczającej od 10 do 20 stron niesformatowanego tekstu, a komunikat to opracowanie syntetyczne, dotyczące konkretnego zagadnienia, wahające się od 2 do 4 stron. Przesyłane artykuły i komunikaty muszą ponadto spełniać wymogi edytorskie dostępne pod tym adresem. Prace mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

jakub.szlachetko@im.edu.pl