Konferencja

„Samorządowe centra usług satelitarnych”
Gdańsk (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego),
24 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Ad Astra. Center for Space Policy and Law oraz Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszamy do udziału w III Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej pt.: „Wykorzystanie danych satelitarnych w samorządzie terytorialnym”, która odbędzie się w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dnia 24 listopada 2023 r. Partnerami Strategicznymi wydarzenia są: Miasto Gdańsk, Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także Polska Agencja Kosmiczna.
 

Podczas tegorocznej edycji zaproszeni Goście – urzędnicy, pracownicy samorządowi, przedsiębiorcy i eksperci – rozmawiać będą o możliwościach wykorzystywania danych satelitarnych w poszczególnych domenach funkcjonowania samorządu terytorialnego (tj. rozwój społeczno-ekonomiczny, monitoring środowiskowy, planowanie przestrzenne, zarządzanie transportem, pobór danin publicznych). Ramowa agenda KKK przewiduje trzy sesje:

  1. Sesję networkingową;
  2. Sesję koncepcyjną pt.: „Metropolitalne Centrum Usług Satelitarnych. Zarys koncepcji” wraz z dyskusją;
  3. Sesję naukową – z referatami.
Serdecznie zapraszamy!