Prolog

 Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że cywilizacja ludzka opiera się na kosmosie, a społeczeństwa czy gospodarki dzięki niemu funkcjonują. Wszystko za sprawą tysięcy satelitów, które wykonując mrówczą pracę świadczą różnorodne usługi na rzecz ludzkości – są to usługi w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, prognozowania zjawisk meteorologicznych, zarządzania ruchem lądowym, morskim i powietrznym, sterowania pojazdami autonomicznymi, sterowania urządzeniami technicznymi w gospodarce wodnej czy rolnictwie, przekazywania danych, w tym dóbr kulturowych, utrzymywania interakcji międzyludzkich itd. Można byłoby długo wymieniać. Ludzkość sobie nie zdaje sprawy z tego, że przekroczyła technologiczną granicę i wkroczyła w nową erę – kosmiczną. Póki co realny „kosmos” to downstream, upstream jest raczej w zasięgu marzeń, bo możliwości technologiczne i finansowe ma kilka mocarstw i agencji kosmicznych. Tym niemniej nie kontestuje to wiodącej tezy, żyjemy w początkowej fazie cywilizacji kosmicznej.

Kosmos to także nowa gospodarka, która zaczyna się na ziemi, a w szczególności w najbardziej innowacyjnych i kreatywnych ośrodkach – a tym są bez wątpienia metropolie, w tym polskie. Polskie metropolie są w większości przypadków jedynie „przestrzeniami” sektora kosmicznego (w zdecydowanej większości „przestrzeniami” nieświadomymi). Nie prowadzą jakichkolwiek polityk publicznych, gospodarczych, kosmicznych celem wspierania przedsiębiorczości kosmicznej i włączania jej w międzynarodowe łańcuchy dostaw. A to duży błąd, bo tzw. sektor kosmiczny do sektor wysokich technologii, a więc koło napędowe metropolitalnej gospodarki. Być może należy to zmienić i zacząć kreować metropolitalne polityki kosmiczne, dążące do inkubowania i rozwijania sektora kosmicznego.

Jednocześnie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest miejscem dla sektora kosmicznego szczególnym. Pomijając dziesiątki przedsiębiorstw kosmicznych, a także lotniczych czy morskich, które geograficznie w nim funkcjonują, zlokalizowane są w nim także: Polska Agencja Kosmiczna, Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita, a zwłaszcza Politechnika Gdańska (z odpowiednimi kierunkami studiów) i Uniwersytet Gdański, Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Komisja Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk czy w końcu Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny.

W związku z powyższym Instytut Metropolitalny występuje z inicjatywą utworzenia „3city Space Hub”, a więc luźnej struktury zrzeszającej administrację, biznes i naukę z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.